ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Tuesday 19.09.17 15:05

 

Председник општине Димитровград  – Зоран Ђуров

Заменик Председника општине Димитровград – Васил Велчев

 

 

Председник Скупштине Димитровград – Драган Манчев

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

ВЕРОЉУБ ИВКОВИЋ

 

Секретар скупштине            

Драган Голубов

Одборници у СО Димитровград :

Бр.

Име

Презиме

Политичка партија

1

Драган

Манчев

СНС

2

Иван

Мишев

ЗЗС

3

Драгица

Милев

ДС

4

Владица

Димитров

СНС

5

Мирча

Сотиров

ЗЗС

6

Драгица

Ангелов

ЗЗС

7

Маријана

Митов

СНС

8

Зоран

Христов

СНС

9

Саша

Маринков

СНС

10

Милан

Андрејевић

СНС

11

Ђорђе

Димов

СНС

12

Вера

Васов

СНС

13

Александар

Димитров

ДС

14

Зоран

Ђуров

СНС

15

Дејан

Дејанов

СНС

16

Драгољуб

Нотев

ПБС

17

Емилија

Николов

СНС

18

Донка

Бановић

ДСС

19

Божа

Иванков

СНС

20

Верољуб

Ивковић

СНС

21

Татјана

Пејчић

ДСС

22

Зоран

Геров

СПС

23

Васил

Велчев

СПС

24

Снежана

Леков

ДПБ

25

Ненад

Петров

УРС

26

Драган

Петров

ДПБ

27

Добрин

Петров

УРС

28

Милисав

Николов

ДПБ

29

Слађана

Иванов

ДПБ

др Иван Станчев – за области здравства и социјалне политике
Драган Милић – за област буџет и финансије
Бобан Геров – за области пољопривреде и руралног развоја
Еленко Петров – област комуналне инфраструктуре
Славољуб Маноилов – област образовања, информисања и спорта

Општинска управа  Организационе јединице Општинске  Управе су:

 1. Одељење за привреду и финансије :
 • одсек за пољопривреду и одрживи економски развој
 • одсек за локалну пореску администрацију
 1. Одељење за општу управу, ванпривредне делатности, послове општинског већа и скупштинске послове
 • одсек за скупштинске послове и послове општинског већа
 • одсек за грађанска стања и матичне послове
 1. Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност
 • одсек за комуналну стамбену делатност
 1. Инспекцијски послови :
 • просветни инспектор
 • грађевински инспектор
 • комунални инспектор
 • инспектор за заштиту животне средине

Начелник општинске управе Димитровград :