КОНТАКТ

Saturday 25.09.21 09:46

??????? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ????????? 2, 18320 ????????????, ?????? ???. ????????: +381 10 361 108; +381 10 361 288 ???. ??????? ??????????? ???????: +381 10 361 100 ????: +381 10 361 100 ?-????: predsednik@dimitrovgrad.rs zamenik@dimitrovgrad.rs

opstinskivecnik@dimitrovgrad.rs

jovanka.petrov@dimitrovgrad.rs

nacelnik@dimitrovgrad.rs

pravapacijenata@dimitrovgrad.rs

finansije@dimitrovgrad.rs

decja@dimitrovgrad.rs

ekoloskainspekcija@dimitrovgrad.rs

gradjevinskainspekcija@dimitrovgrad.rs

gradjevinskoodeljenje@dimitrovgrad.rs

imovinskopravniodnosi@dimitrovgrad.rs

office@dimitrovgrad.rs

informacijeodjavnogznacaja@dimitrovgrad.rs

javnenabavke@dimitrovgrad.rs

kler@dimitrovgrad.rs

komunalnainspekcija@dimitrovgrad.rs

lj.velickov@dimitrovgrad.rs

lpa@dimitrovgrad.rs

maticnasluzba@dimitrovgrad.rs

opstiposlovi@dimitrovgrad.rs

pitajpredsednika@dimitrovgrad.rs

poljoprivreda@dimitrovgrad.rs

prijaviproblem@dimitrovgrad.rs

privrednisavet@dimitrovgrad.rs

prosvetnainspekcija@dimitrovgrad.rs

racunovodstvo@dimitrovgrad.rs

saobracaj@dimitrovgrad.rs

skupstina@dimitrovgrad.rs