Welcome

Tuesday 19.09.17 15:10

УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ ЗАПОСЛЕНИХ

%A %B %e%q, %Y

grb-dmg Табелу са укупним расходима из буџета општине Димитровград за плате и додатке запослених можете преузети овде. 
Email Print