Документи

Tuesday 19.09.17 15:05

СТАТУТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Пословник о раду Савета за здравље

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИК-а О УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Димитровград за 2015. годину.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИК-а О УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР  ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРОГРАМ ПОПИСА БЕСПРАВНИХ, ОБЈЕКАТА,НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА,КАО И ОБЈЕКАТА ПРЕДВИЂЕНИХ ЧЛАНОМ 145.ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ПО ЗОНАМА ОДНОСНО ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА

Водне књиге

Водна књига – евиденција водних акатаhttp://arhiva.dimitrovgrad.rs/wp-content/uploads/2016/01/Vodna-knjiga-evidencija-vodnih-akata2016.xls

Стратешки документи

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ПЛАН РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Материјал за седницу Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Информатори о раду

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2012. ГОДИНУ

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике на територији општине Димитровград за 2012 годину

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике на територији општине димитровград за 2012 годину Правилник о субвенцијама у производњи млека Правилник о субвенциjама у пчеларству Правилник о субвенционисању мера за унапређења расног састава у сточарству Павилник о измени и допуни Правилника о субвенционисању мера за унапређења расног састава у сточарству

Фонд за развој пољопривреде

Програм фонда за развој пољопривреде за 2012 годину

Програм давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Димитровград

Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму за 2010 Јавни позив за право пречег закупа за 2012