Welcome

Monday 29.05.17 22:53

УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ ЗАПОСЛЕНИХ

25.11.2014.

grb-dmg Табелу са укупним расходима из буџета општине Димитровград за плате и додатке запослених можете преузети овде. 
Email Print