ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград – Јавне набавке

Tuesday 19.09.17 15:05
 
Бр. ЈН 32R/15 Статус Рок
Назив: 

Санација потпорног зида у ул. Сутјеска (код ТС 35).

активна 27.10.2015. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 30Р/15 Статус Рок
Назив: 

Извођење радова на реконструкцији крова спортске хале у СТЦ-у Димитровград

активна 16.11.2015. – 12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Питање и одговор

 
Бр. ЈН 7Р/15 Статус Рок
Назив: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Гојин Дол активна 31.08.2015. – 10,30 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
 
Бр. ЈН 8Р/15 Статус Рок
Назив: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Жељуша активна 28.08.2015. – 10,30 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 22Р/15 Статус Рок
Назив: Извођење радова на изградњи и асфалтирању локалног пута Куса Врана II фазa активна 27.08.2015. – 10,30 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 11Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на санацији каменог потпорног зида у улици Сутјеска  (код библиотеке) активна 26.12.2013. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 4У/14 Статус Рок
Назив: Израда  плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци активна 23.12.2013. – 12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 4P/14 Статус Рок
Назив: За извођење радова на изградњи потпорног зида у улици Борачка у Димитровграду активна 12.01.2015. – 12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 16Р/14 Статус Рок
Назив: Радови на инвестиционом одржавању објекта дечјег вртића„Лептирић“ у Димитровграду активна

08.01.2015.

12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

Бр. ЈН 9У/14 Статус Рок
Назив: Јавна набавка услуга Израда Главног пројекта пута Жељуша-Планиница-Бански Дол-Поганово активна

12.12.2014.

10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 4У/14 Статус Рок
Назив: Израда главног пројекта пута Трнско Одоровци – Петачинци активна 08.09.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 13Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на прстену око СЦ Парк завршена 20.08.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација 

3. Обавештење о закљученом уговору

 
 
Бр. ЈН 13Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на прстену око СЦ Парк обустављена 06.08.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
 
Бр. ЈН 3Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на одвођењу отпадних вода из градског базена завршена 06.08.2014. – 13 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о закљученом уговору

 
Бр. ЈН 2P/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на канализационој мрежи у ул. 8 март у Жељуши завршена 01.08.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. ЈН 10P/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на уређењу паркинг простора завршена 30.07.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. ЈН 7У/14 Статус Рок
Назив: Израда главног пројекта енер. ефикасности и реконструкције Гимназије у Димитровград активна 31.07.2014. – 11 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 

 

Бр. ЈН 6У/14 Статус Рок
Назив: Израда главног пројекта енер. ефикасности и реконструкције Основне школе у Димитровград активна 25.07.2014. – 11 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 

 
Бр. ЈН 5У/14 Статус Рок
Назив: Израда главног пројекта енер. ефикасности и реконструкције Дома културе у Димитровград активна 21.07.2014. – 11 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 

 
Бр. ЈН 13Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на прстену око СЦ Парк обустављена 11.07.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о обустави поступка

 
Бр. ЈН 10Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на уређењу паркинг простора обустављена 07.07.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о обустави поступка

 
Бр. ЈН 8Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на реконструкцији фонатане у центру града завршена 30.06.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о додели уговора

 
Бр. ЈН 14Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на улици уз Кеј (поред реке Нишаве) активна 30.05.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

Бр. ЈН 14Р/14СтатусРокНазив: Извођење радова на улици уз Кеј (поред реке Нишаве)активна30.05.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 

 

 
Бр. ЈН 12Р/14 Статус Рок
Назив: Радови на озелењавању нових површина у општини Димитровград активна 22.05.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 

 
Бр. ЈН 9Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на уређењу простора на месту званом “Циганска ижа” активна 23.05.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 

 

 
Бр. ЈН 3У/14 Статус Рок
Назив: Израда урбанистичког пројекта централне зоне Димитровград активна 16.05.2014. – 11часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација