ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Tuesday 19.09.17 15:03

 

 
Бр. ЈН 3У/16
Статус Рок
Назив:Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за центар за хипорехабилитацију активна 17.02.2016. – 10,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 7У/16 Статус Рок
Назив:Вршење геодетских услуга за потребе општине Димитровград активна 18.02.2016. – 10,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
 
Бр. ЈН 4Д/16
Статус Рок
Назив:Набавка возила за потребе „прихватно – транзитног центра“ активна 09.02.2016. – 10,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 9U/15
Статус Рок
Назив:

Пружање услуга на санацији и чишћењу пречишћавача отпадних вода (санација аерационе лагуне)

активна 23.11.2015. – 12,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 14Р/15
Статус Рок
Назив:

Реконструкција водоводне мреже

на територији Димитровград

назив и ознака из општег речника набавке: 

45332200-  радови на инсталацији водоводних цеви

активна 16.10.2015. – 10,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 7Р/15
Статус Рок
Назив:  Одржавање локалних и махалских путева активна 02.11.2015. – 12,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 1Р/15
Статус Рок
Назив:  Радови на адаптацији простора за смештај књига активна 03.09.2015. – 10,30 часова

Документација:

1.Инвеститор: Народна библиотека Детко Петров

2. Позив

3. Конкурсна документација

4. Потврда доставе

5. Одлука о додели уговора

 
Бр. ЈН 7Р/15
Статус Рок
Назив:  Одржавање локалних и махалских путева обустављена 31.08.2015. – 12,30 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 13Р/15
Статус Рок
Назив:  Уређење ревитализација пољских путева активна 24.08.2015. – 12,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

 
Бр. ЈН 4У/15 Статус Рок
Назив:  Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград  за помоћ у кући за стара и изнемогла лица и особа са инвалидитетом активна 02.04.2015. – 12,00 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 5У/15 Статус Рок
Назив:  Услуге превоза учесника културних и спортских манифестација активна 09.03.2015. – 10,30 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Потврда о достави

 
Бр. ЈН 1Д/15 Статус Рок
Назив:  Набавка канцеларијског материјала број  активна 23.02.2015. – 12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 2У/15  Статус Рок
Назив: Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“, назив и ознака из општег речника набавке: услуге социјалне заштите – 85310000,   активна 13.03.2015. – 12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 3У/15. Статус Рок
Назив: Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград  за центар за хипорехабилитацију активна 20.02.2015. – 12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 12Р/15 Статус Рок
Назив: извођење радова на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет активна 06.03.2015. – 12 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 8Р/14 Статус Рок
Назив: Текуће и инвестиционо одржавање санитарног чвора и адаптација канцеларије у чајну кухињу у згради општине Димитровград активна 15.12.2014. – 10 часова

Документација:

1. Допис измена конкурсне документације

2. Допис измена рока за подношење понуда

3. Измењена конкурсна документација

4. Измењен позив за достављање понуда 

5. Позив

6. Конкурсна документација

 
Бр. ЈН 5Д/14 Статус Рок
Назив: Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL) завршена 24.10.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о закљученом уговору

 
 
Бр. ЈН 7Р/14 Статус Рок
Назив: Изградња и реконструкција водовода на територији општине Димитровград завршена 15.09.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о закљученом уговору партија 1, партија 2, партија 3партија 4

 
 
Бр. ЈН 6У/14 Статус Рок
Назив: Израда програма и пројекта праћења стања животне средине (мониторинг) на територији општине Димитровград завршена 25.08.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о додели уговора

 

 
Бр. ЈН 3Р/14 Статус Рок
Назив: Изградња локалног пута Трнски Одоровци – Куса Врана – 1 фаза завршена 01.09.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација 

3. Обавештење о закљученом уговору

 
Бр. ЈН 6У/14 Статус Рок
Назив: Услуге израде пројекта и праћења животне средине (мониторинг) на територији општине Димитровград завршена 05.08.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о додели уговора

 
Бр. ЈН 4Д/14 Статус Рок
Назив: Набавка путничких возила завршена 06.08.2014. – 9 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о закљученом уговору

 
Бр. ЈН 4Р/14 Статус Рок
Назив: Извођење радова на санацији сеоских чесама у општини Димитровград завршена 10.07.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о додели уговора

 
Бр. ЈН 4Д/14 Статус Рок
Назив: Набавка путничких возила обустављена 04.07.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Одговори на питања 1

4. Одговори на питања 2

5. Измена конкурсне документације

6. Допис о измени конкурсне документације

 
Бр. ЈН 3Д/14 Статус Рок
Назив: Набавка горива завршена 04.06.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о додели уговора

 

 

Бр. ЈН 6Д/14СтатусРокНазив: Одржавање јавне расвете на територији општине Димитровградактивна26.05.2014. – 10 часова

Документација:

1. Позив

2. Конкурсна документација

 

 

 

Измена конкурсне документације за јавну набавку услуге превоза учесника културних и спортских манифестација Измена позива Јавна набавка – услуге превоза учесника културних и спортских манифестација

Оглас о јавном надметању за издавање у закуппословног простора првог спрата и подрума пословног објекта у Димитровграду, ул. Балканска бр. 17

Одговор понуђачима на постављена питања Јавна набавка – Извођење радова на одржавању, санацији и реконструкцији локалних и махалских путева на територији општине Димитровград

Јавна набавка – Услуга набавке геодетског снимања за потребе општине Димитровград

Јавна набавка – Извођење радова на уређењу пословног простора за потребе ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград

Јавна набавка – Извођење радова на подбушивању железничке пруге на граничном прелазу Градина

Јавна набавка – Радови на уређењу пословног простора за потребе локалне пореске управе

Јавна набавка – Избор пружаоца услуге социјалне заштите за општину Димитровград за Дневни боравак за деци у младе са сметњама у развоју

Јавна набавка – Избор пружаоца услуге социјалне заштите за општину Димитровград за центар за хипорехабилитацију бр. 3У/14

Јавна набавка – Избор пружаоца услуге социјалне заштите за општину Димитровград за помоћ у кући за стара и изнемогла лица и особа са инвалидитетом бр. 4У/14

Јавна набавка МВ – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка МВ – Набавка алкохолних и безалкохолних пића

Delivery and installation of monitoring and measuring equipment of energy consumption for the project EnerPlan – FINISHED

ЈАВНА НАБАВКА – Зимско одржавање путева на територији општине Димитровград ЈАВНА НАБАВКА – Набавка 17 тона лож уља за потребе грејања општине Димитровград, Поште, Телекома и Центра за културу ЈАВНА НАБАВКА – Радови на замени дотрајалих олучних хоризонтала и вертикала на згради основне школе “Христо Ботев” Димитровград ЈАВНА НАБАВКА – услуга процене основног капитала ЈП “Комуналац” ЈАВНА НАБАВКА – Израда плана детаљне регулације Граничног прелаза Градина бр. 09/13 Допуна јавне набавке бр. 09/13