ЛПА

Tuesday 19.09.17 15:03

Локална пореска администрација

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2016

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНА СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2016

Одлука о локалним комуналним таксама 2015

Одлука о утврђивању висина стопе пореза на имовину Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Р Е Ш Е Њ Е О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за потребе утврђивања пореза на имовину

Одлука о висини стопе амортизације пореза на имовину за територију општине Димитровград

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ПОРЕСКИ ОБЛИЦИ У ИНГЕРЕНЦИЈИ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

СПИСАК ПРЕПОРУЧЕНИХ ПОШИЉКИ КОЈЕ НИСУ УРУЧЕНЕ

СТАЊЕ ДУГА ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА НА ДАН 31.03.2014.

Дана 05.12.2015. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде.

Дана 05.11.2015. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде.

Дана 05.10.2015. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде.

Дана 05.08.2015. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде.

Дана 05.07.2015. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде.

Дана 05.05.2014. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде.

Дана 05.03.2014. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде.

Дана 02.02.2015. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде

Дана 31.12.2014. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Списак можете преузети овде

Дана 05.12.2014. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“,бр.80/02…105/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Дана 05.11.2014. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласникРС“,бр.80/02…68/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији – Списак можете преузети овде.

Дана 02.09.2014. године на основу члана 36. став. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласникРС“,бр.80/02…68/14) Локална пореска администрација Општине Димитровград објављује акте који се сматрају достављеним у смислу члана 36. став. 3.Закона о пореском поступку и пореској администрацији

 

ПИБ

БРОЈ ПРЕДМЕТА

 

101045191

 

435-1/88/2014-01-2